Yönetim Kurulu

 

 
 

Sefer Kaya ÜZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

 
Osman SARI 
Yön.Kur. Bşk.V.
Tamer DİNÇŞAHİN 
Yön.Kur. Üyesi
Atilla SÜMER
Yön.Kur. Üyesi

 

İbrahim GİRGİN 
Yön.Kur. Üyesi

Recep ZIPKINKURT 
Yön.Kur. Üyesi

Yüksel ERTAN 
Yön.Kur. Üyesi