Gümrük Kapısı Geçiş İşlemleri

Yolcu Statüsünde araç ile birlikte seyahat edilecekse;

- Aracı kullanan şöför Beynelminel Ehliyete sahip olmalı, ( 1 yıllık düzenlenir )
- Araç için Triptik belgesi ( 1 yıllık düzenlenir. ), (İsteğe Bağlıdır)
- Yeşil Sigorta Belgesi ( en az 15 günlük düzenlenir. )
- Araç şirket adına kayıtlı ise aracı kullanacak kişinin vekaletinin bulunması gerekir.

Bu evraklar daha önceden yapılmamış ise Gümrük Kapısı Giriş kısmında bulunan TURİNG Kurumuna ait hizmet ofisinde yaptırılabilir.

- Ehliyet ( 1 yıllık ) ilk defa çıkarılacaksa 300,00.-TL,yenileme yapılacaksa, 155.-TL
- Yeşil Sigorta aracın cinsine göre değişmekte olup, otomobil için (15 günlük ) 63,30.-EURO'dur.

Evraklar tamamlandıktan sonra , Gümrük giriş kapısında, Gümrük Muhafaza birimine bağlı Gümrük Muhafaza Memurları tarafından aracın plaka kaydı ve araç içinde bulunan yolcuların sayısı tespit edilip saha içinde bulunan Pasaport Polisinin bulunduğu peronlara yönlendirilir.
Pasaport Polisi tarafından Bilgisayar ortamında çıkış işlemleri yapılarak , pasaportun mühürlenmesi gerçekleştirilir.Bu aşamada önemli olan bir husus, fon muhafiyeti söz konusu değil ise Gümrük Saymanlık Veznesine yurtdışı çıkış harcı yatırılmasıdır. (15.-TL )

Bundan sonraki aşamada Yolcular Gümrük Peronlarına yönlendirilerek Gümrük Muayene Memurları tarafından aracın muayenesi yapılıp, (eşya kontrolü) bilgisayar ortamında çıkış işlemleri tamamlanır.

Tüm bu işlemlerin bitiminde Gümrük sahasında yer alan Free-Shop mağazasından alışveriş yapma hakkına sahip olunur.

2006 yılında yeni yayınlanan genelgelerle birlikte çıkışlarda, hususi araçlar ile haftada 1 kez yurtdışına gidiş izni uygulaması 13 ocak 2009 tarih ve 27109 sayılı resmi gazete de yayınlanan genelge ile kaldırılmıştır. ( aynı gümrük kapısından ) 24 saat fon muafiyetinin kaldırıldığı ve yurtdışında 72 saat geçirilmediği taktirde Free-Shoptan alışveriş hakkının kazanılmadığı uygulaması yürütülmektedir.

Son olarak Gümrüklü saha terk edilirken çıkış peronlarında Gümrük Muhafaza Memurları tarafından plaka kaydı düşülerek çıkış işlemleri tamamlanmış olunur.