Duyurular

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019 Çarşamba günü, saat 14:00’da yapılacaktır.
02 Aralık 2019

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019 Çarşamba günü, saat 14:00’da DSİ 114.Şube Müdürlüğü İpsala Kavşağı Dörtyol Mevkii DSİ Sosyal Tesisleri İPSALA / EDİRNE adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Şirketimizin Hissedarı olan Odanızın / Borsanızın / Şirketinizin hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini rica ederim.

 Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

            Saygılarımızla,

         Sefer Kaya ÜZEN

       Yönetim Kurulu Başkanı

    GÜNDEM

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
 3. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 4. 2018 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. 2018 yılı Finansal Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
 6. 2018 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. 2018 yılı Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması,
 8. 11.850.000,00 TL olan şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL arttırılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Dilek ve Temenniler,
 11. Kapanış.