Duyurular

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2017 Cuma günü yapılacaktır.
23 Mart 2003

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

            Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2017 Cuma günü, saat 16:00’da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Turgut Mahallesi Atatürk Bulvarı No:22 TEKİRDAĞ adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

            Şirketimizin Hissedarı olan Odanızın / Borsanızın / Şirketinizin hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini rica ederim.

            Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

            Saygılarımızla,

           

            Sefer Kaya ÜZEN
       
Yönetim Kurulu Başkanı

 

             G   Ü   N   D   E   M

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
  3. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  4. 2016 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  5. 2016 yılı Finansal Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
  6. 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  7. 2016 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili karar alınması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10. Kapanış.