Duyurular

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü yapılacaktır.
15 Haziran 2003

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü, saat 15:00’da Tekirdağ Ticaret Borsası Ekrem Peker Cad. Çevreyolu Üzeri Zahireciler Sitesi Yanı TEKİRDAĞ adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Şirketimizin Hissedarı olan Odanızın / Borsanızın hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini rica ederim.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla,

Sefer Kaya ÜZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
3. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
4. 2015 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı Finansal Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2015 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2015 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
9. Dilek ve Temenniler,
10. Kapanış.